آیین نامه های پژوهشی تا سال 88

با تلاش همکاران محترم دفتر گسترش تولید علم در حوزه معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه تا اول سال ۱۳۸۸ در قالب یک کتاب تدوین شده است. در این کتاب، مهم ترین بخشنامه های این حوزه قابل دسترسی است. برای دریافت فایل مربوطه از طریق پیوند زیر اقدام فرمائید.

مجموعه آیین نامه های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (PDF)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker