مقالات مستخرج از پایان نامه

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند رعایت نکات زیر جهت اخذ نمره مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد الزامی می باشد:

همچنین به اطلاع می‌رساند نمره مقاله مستخرج از پایان‌نامه بعد از بررسی کارشناسان پژوهش جهت اصالت‌سنجی مقالات، 2 روز پس از تحویل مقاله به حوزه پژوهش قابل ارائه خواهد بود.

1- آدرس دانشگاهی باید بصورت زیر در مقالات درج گردد:

مقالات فارسی:

گروه (نام گروه)، واحد گناباد، دانشگاه آزاد اسلامی،گناباد، ایران.

مقالات انگلیسی:

Department of……, Gonabad Branch ,Islamic Azad University,  Gonabad, Iran

2- فقط یک آدرس دانشگاهی در مقالات درج گردد و از اضافه نمودن آدرسهای دیگر(محل کار و ...) خودداری گردد.

3- مجلاتی که بعنوان ISI معرفی میگردند باید در زمان تحویل مقاله دارای درجه ISI باشند (ISI بودن در همان زمان بررسی می گردد)

4- مجلات نامعتبر وزارت علوم(دانلود)، دانشگاه آزاد اسلامی(دانلود)، وزارت بهداشت (دانلود) و مجلات جعلی(دانلود) مشمول دریافت نمره نمی­ باشند.

6- چاپ مقاله در مجلات كم اعتبارشامل نمره و تشويقي نمي شود تمامي مجلات كم اعتباردر این سایت ذكر نگرديده است . مسئوليت چاپ مقاله در اين نوع مجلات بر عهده دانشجو و استاد راهنما مي باشد.

 7-عنوان و موضوع مقاله باید با رشته و گرايش تحصيلي نويسنده و رشته تخصصي مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است همخواني كامل داشته باشد. لذا به مجلات با عناوین کلی یا غیر مرتبط نمره تعلق نمی گیرد.

 8-بنا به بخشنامه، مجلات علمي غير ISI معتبر مجلاتي هستند كه توسط يك يا چند پايگاه مانند Cabi, Scopus, Medline, Pubmed, SAGE, OVID, Springer, Elsevier , Wiley نمايه و يا چاپ مي شوند. بر این اساس مجلات خارجي معمولي و مجلات كم اعتبار شامل تشويقي و امتياز نمي شوند ( هر چند اين مجلات ممكن است در لسيت انتظار (Pending) تامسون نيز نمایه شوند). لذا مجله را كاملا بررسي و سپس برای چاپ مقاله اقدام نماييد.

9-مستخرج از پایان نامه بودن مقالات قبل از ارائه مقاله به این حوزه حتماً باید به تائید استاد راهنما برسد.(فرم ج)

10- در مقالات مستخرج از پایان نامه نام دانشجو بعنوان نفر اول و نام استاد راهنما بعنوان نفر دوم و نام استاد مشاور(درصورت وجود) بعنوان نفر سوم درج گردد و حتماً نام استاد راهنما باید بعنوان نویسنده مسئول معرفی گردد.

 11- مقالات در همایشها و کنفرانسها تنها در صورت چاپ در کتابچه آن همایش مورد تائید قرار خواهد گرفت." گواهی پذیرش مقاله" به تنهایی قابل قبول نخواهد بود.

 12-به همایش هایی که به صورت الکترونیکی و مجازی برگزار می شوند نمره ای تعلق نمی گیرد.

14-کنفرانس هایی که در خارج از ایران توسط مؤسسات یا شرکت های ایرانی برگزار می شوند از نظر این حوزه دارای اعتبار پائینی بوده و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد. کنفرانس‌های نامعتبر شاخص را از اینجا دانلود نمایید.

 15- از درج نامهای اضافی غیر از نام دانشجو و نام استاد راهنما و مشاور اکیداً خودداری گردد. 

16-دانشجو پس از جلسه دفاع شش ماه فرصت دارد مقاله را با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید و درصورت درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و تائید نهایی معاونت پژوهش و فناوری تا شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 17- برای دریافت نمره از مجلات معتبر که هزینه دریافت می کنند می بایست مستندات لازم مربوط به پرداخت هزینه به دلار، یورو یا ...،  به نام دانشجو و تائیدیه مجله مبنی بر دریافت هزینه مربوطه (Confirmation) به پذیرش رسمی مقاله ضمیمه شود.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker