مهلت دفاع پایان نامه دانشجویان تحصلات تکمیلی در ترم 961

on .

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مهلت دفاع پایان نامه در ترم اول 97-96 تا تاریخ 96/10/30 می باشد.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker