رویدادها و مناسبتها

طرح درس تئوری رشته مامایی

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی

2

میکروب شناسی

3

ایمونولوژی 1

4

ژنتیک

5 بارداری و زایمان 1
6 بارداری و زایمان 2
7 بارداری و زایمان 3
8 بارداری و زایمان 4
9 بی حسی و بی هوشی و احیا در مامایی  
10 بیماری زنان و ناباروری
11 اصول اپیدیومولوژی و مبارزه با بیماری ها
12 اصول و فنون مامایی
13 بیماریهای کودکان 1
14 روان پزشکی در مامایی  
15 جنین شناسی  

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker