رویدادها و مناسبتها

اطلاعیه جدید - انتخاب واحد گروه پرستاری

1- ابتدا دروس پايه، اصلي و تخصصي را انتخاب نموده وسپس دروس عمومي كه برخورد ندارد را انتخاب نماييد.

2- رعایت پیش نیاز ضروری بوده و در صورت عدم رعایت پیش نیاز دروس بعدا حذف شده و مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

3- با توجه به اينكه براي دروس كارآموزي تئوري آن بصورت همنياز تعريف گرديده است، ابتدا درس تئوري و سپس كارآموزي مربوطه را انتخاب نماييد.

5- دانشجويان هر ترم دروس ارائه شده براي آن ترم را انتخاب نمايند.

6- در صورتی که دانشجو در دروس  پایه، اصلی یا تخصصی ترم قبل نمره قبولی کسب نکرده است، حتما باید آن درس را بجای برخی دروس این ترم انتخاب نماید. همچنین دانشجوی مشروط (معدل زیر12) حداکثر 14 واحد می تواند داشته باشد. اولویت حذف دروس برای این افراد ابتدا دروس عمومی و در صورت ضرورت دروسی که پیشنیاز درس در ترم آینده نیستند می باشد.

7-توصیه می گردد در اولین روز مجاز انتخاب واحد دروس انتخاب گردد. پرشدن کلاس های عمومی توسط سایر رشته برای انتخاب این دروس مشکل ایجاد خواهد نمود.

8-دانشجویان ورودی قبل 93 که وارد عرصه نمی شوند به علت عدم رویت دروس باید با ارائه درخواست به خانم نورایی به صورت دستی انتخاب واحد نمایند.

 ترم دوم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

داروشناسی-تغذیه و تغذیه درمانی-اصول و مهارت های پرستاری-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریهای شایع در ایران-مفاهیم پرستاری-بررسی وضعیت سلامت-فرآیند آموزش به بیمار-فناوری اطلاعات در پرستاری-کارآموزی فارماکولوژی بالینی-کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری-کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان- فارسی عمومی-تربیت بدنی

 ترم چهارم:(براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان 2-پرستاری بیماریهای روان-کارآموزی پرستاری بهداشت و بیماریهای روان -پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد-پرستاری سلامت جامعه-تحقیق در پرستاری-کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-کارگاه مهارت زندگی-اندیشه اسلامی 1-اخلاق اسلامی

 ترم ششم: (براساس سرفصل جدید و برای ورودی 93 به بعد)

برای انتخاب درس مدیریت باید تمام دروس تئوری و کارآموزی پایه اصلی وتخصصی قبلا گذرانده یا همزمان انتخاب شوند.بنابراین این درس آخرین درس انتخابی باشد.

دانشجوی ماقبل عرصه به شرطی می تواند حداکثرتا 24 واحد انتخاب نمایدکه کل واحد های باقیمانده قبل از عرصه حداکثر 24 واحد باشد. دانشجویی که بیشتر از 24 واحد باقیمانده داشته باشد حداکثر 20 واحد در صورت عدم مشروطی می تواند انتخاب نماید

دانشجوی مشروط حتی نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی ندارد.

دروس ترم ششم:

مراقبت های جامع در بخش های ویژه-پرستاری بیماریهای کودکان-پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه-اصول مدیریت وخدمات پرستاری-کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان-کارآموزی پرستاری سلامت جامعه فرد و خانواده و محیط-کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه-کارگاه آموزش به مددجو و خانواده-تمام دروس باقیمانده(عمومی وپایه و اصلی و تخصصی)

 ترم هفتم (ترم اول عرصه):

اصلاح تبصره یک ماده 12 آیین نامه آموزشی

درصورت تایید شورای آموزشی واحد استانی،اخذ حداکثر پنج واحد درسی(عمومی یا اختصاصی،تئوری یا عملی) با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درس، همراه کارآموزی در عرصه بلامانع است .همچنین در صورتی که دانشجو یک درس تئوری یا عملی باقیمانده داشته باشد و قبلا آن درس را اخذ نموده و در کلاس های مربوط حضور داشته باشد و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد. با نظر شورای آموزشی واحد استانی و تایید استاد مربوطه می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول نیمسال تحصیلی از طریق معرفی به استاد بگذراند.

لذا بر این اساس:

1- دانشجویانی که واحد کارآموزی باقی مانده دارند(حتی یک واحد) وارد عرصه نخواهند شد.

2- اگر دانشجو بیش از پنج واحد باقی مانده داشته باشد و تا کنون هیچ یک از دروس را انتخاب نکرده باشد به هیچ عنوان وارد عرصه نخواهد شد.

3- در صورتی که دانشجویک درس (تئوری یا عملی) مازاد بر پنج واحد داشته باشد که قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب ننموده است، انتخاب آن درس بصورت معرفی به استاد همراه کارآموزی در عرصه با تایید استاد مربوطه بلامانع است.

4- اگر دانشجو فقط یک درس تئوری یا عملی جهت ورود به کارآموزی  در عرصه داشته باشدو قبلا آن را اخذ ودر کلاس مربوط حضور داشته اما در امتحان شرکت نکرده یا نمره قبولی کسب نکرده می تواند با تایید استاد مربوطه آن درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.

5- انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصه 1 و 2 حداکثر پنج واحد است.

6- از آنجا که انتخاب درس همراه عرصه باید توسط شورای آموزش واحد استانی تایید گردد دانشجو باید درخواست مکتوب به معاونت آموزشی ارائه نماید. 

دروس ترم هفتم (ترم اول عرصه):

كارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت جامعه-كارآموزي در عرصه بهداشت مادران ونوزادان-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي1-كارآموزي در عرصه داخلي جراحي2-كارآموزي در عرصه پرستاري كودكان1-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه

 دروس ترم هشتم(ترم دوم عرصه)

كارآموزي درعرصه اصول مديريت- كارآموزي درعرصه پرستاري بهداشت روان- كارآموزي درعرصه پرستاري كودكان2 -کارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 3 - كارآموزي درعرصه پرستاري بيماريهاي داخلي جراحي 4- پرستاري در بحران فوريتها وحوادث غير مترقبه  كارآموزي در عرصه

گروه پرستاری

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker