• un000
  • un1
  • un2
  • un3
  • un4

رویدادها و مناسبتها

اطلاعیه شهریه ترم اول 95-94

نظر به اعلام برنامه زمانبندی انتخاب واحد در ترم مهر 1394 از طرف اداره آموزش ، توجه دانشجویان عزیز به موارد زیر الزامی است:

 

 

1-   واریز مبلغ 1500000 ریال به عنوان شهریه متغیر برای کلیه دانشجویان به حساب سیبا ملی 0102274919002 یا حساب جام ملت 440071/72

(حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

2-   واریز شهریه ثابت به حساب سیبا ملی 0102274919002 یا حساب جام ملت 440071/72 همچنین واریز بدهی شهریه مربوط به ترم های قبل به یکی از حساب های فوق

 (حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

3-    واریزاقساط معوق وام دانشجویی به حساب جام ملت 1287225032

(حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

4-   واریز چک های برگشتی به حساب سیبا ملی 0108373348002

(حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

5-   واریز بدهی خوابگاه به حساب سیبا ملی 0105729689001

(حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

6-   واریز بدهی سلف سرویس به حساب سیبا ملی 0105729734000

(حداقل 72 ساعت کاری قبل از انتخاب واحد)

        تذکر1):  بدیهی است هیچ گونه اعتباری تحت عنوان مانده بدهی از ترم قبل وجود ندارد.

تذکر 2): از دانشجویان گرامی درخواست می شود از واریز شهریه به صورت خرید با کارت (واریز از دستگاه خود پرداز) اکیدا" خودداری نمایند.

تذکر 3): از دانشجویان گرامی درخواست می شود اصل فیش واریزی مربوط به چک برگشتی را تحویل امور شهریه و لاشه چک برگشتی خود را تحویل گیرند در غیر این صورت فیش واریزی ثبت نخواهد شد.

(ضمنا" دانشجویان عزیز می توانند جهت پرداخت فقط شهریه به صورت آنلاین پرداخت اینترنتی فقط از درگاه بانک ملت داشته باشند)

دانشجویان گرامی موارد فوق ا رعایت و از هر گونه تماس تلفنی غیر ضروری خودداری نمایند در غیر این صورت سایت دانشجویان بدهکار بسته و عواقبب بعدی به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

امور شهریه

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker